Ikoner - Vinduer til
en hel virkelighed

Kirsten Nielsen, professor i teologi ved Aarhus Universitet, anmelder her pastor Morten Møbjergs nye bog om ikoner til information og opbyggelse.

Ikoner - Vinduer til en hel virkelighed Af Morten Møbjerg
Scriptoriet, Danmark 2003.
74 sider

Morten Møbjergs bog om ikoner som vinduer til virkeligheden fortjener at blive kendt og brugt af mange. Bogen kan bruges på forskellig vis; men skal man følge formålet med bogen, så skal man ikke, sådan som en anmelder er nødt til det, blot læse den igennem og hurtigt danne sig en mening om den. Bogens hoveddel består nemlig af 28 ikoner med korte indledninger. Og ikoner skal man ikke blot kaste et blik på; man skal leve sammen med dem over en længere periode, hvis man vil i dialog med dem.

Genremæssigt hører bogen til andagtslitteraturen. Men til forskel fra denne genre indeholder bogen desuden et afsnit med faktuelle oplysninger om, hvad en ikon er. Vi får desuden, hvad Morten Møbjerg kalder "lidt ikonteologi", samt en kort gennemgang af billedvægen som en malet trosbekendelse. Den læser, som ikke ved ret meget om ikoner, gør derfor klogt i at begynde med disse afsnit.

De faktuelle oplysninger er velvalgte og bærer præg af Morten Møbjergs store viden og evne til at begrænse sig til det helt nødvendige. Han har tydeligvis ofte skullet fortælle om ikoner og ved derfor, hvad moderne mennesker har brug for af oplysninger for ikke blot at se ikonen som en religiøs illustration. I denne sammenhæng er inddragelsen af citater fra den ortodokse kirkes liturgi meget værdifuld.

I hoveddelen er aftrykt 28 ikoner, som hver især er forsynet med små andagtsstykker. Over ikonen står dens navn, og under den er placeret enten et citat fra liturgien eller et vers fra Bibelen. Andagtsstykket indeholder Møbjergs overvejelser og slutter med et salmevers. Hvert opslag består af disse to dele, på venstresiden andagtsstykket på højresiden ikonen. Og mellem de to sider skal man lade tankerne vandre, så man ser mere og mere; med øjnene såvel som med hjertet.

Ikoneme er meget fint gengivet på god papirkvalitet og fortjener, at man fordyber sig i dem. Til gengæld har det vist sig, at limningen ikke altid lever op til papirets og bogens kvalitet i øvrigt, hvorfor næste oplag vil have en spiralryg, som vil gøre bogen langt mere slidstærk.

Ud over ikoneme kan man glæde sig over de små tekststykker, som introducerer ikoneme. Møbjerg fortjener ros, ikke mindst for sin tilbageholdenhed i tekstdelen. Sproget er enkelt og nøgtemt. Der forbliver rum for læseren til selv at bevæge sig videre. Teksten fungerer som formidler, men aldrig, som begrænsning. Det er ikke nogen nem genre, og kun et enkelt sted synes jeg, sproget bliver lidt for hverdagsagtigt. Jeg kunne godt undvære en formulering som "Det må have løbet Jomfru Maria koldt ned ad ryggen..." i forbindelse med bebudelsen.

Valget af ikoner er ikke begrænset til de traditionelle russiske ikoner. Jeg er således

Jeg er således meget clad for at finde ikonen med disciplene på vej til Emmaus, malet af Søster Abraham i etiopisk stil og to eksempler på svenske ikoner, malet af Sven Bertil Svensson, ved siden af de mange russiske ikoner.

"Ikoner - Vinduer til en hel virkelighed" er en meget fin titel, der præcist markerer den basale idé bag ikonmaleriet. Ikonen inviterer til medleven, vi bliver en del af dens verden, hvis vi tager os tid og finder ro til at give den rum i sindet. Morten Møbjerg har med denne bog givet os et værdifuldt middel hertil.

 

 

(Den Nye Dialog Nr. 92 - 1993)