Morten Møbjergs
efterladte - og ufærdige - manuskript - let tilrettet

Manuskriptet bærer præg af, at forfatteren pga sygdom ikke havde kræfter til at skrive lange forløb. Men vi synes, der er for meget af stoffet, der ikke er beskrevet på dansk før, så teksten skal gøres tilgængelig for Morten Møbjergs mange læsere og lyttere. I må derfor bære over med, hvis der undertiden er gentagelser, eller hvis der forekommer steder i teksten, hvor forfatteren måske begiver sig lidt ud ad en tangent.

Af hensyn til downloadtid er manuskriptet delt op i flere afsnit, der kan hentes hver for sig. Manuskriptet er i pdf-format. 
En Adobe-reader kan hentes gratis her, hvis I ikke allerede har den.

"Forsmag af Himlen på jord"
Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner

Ikonernes verden.

Indledning

I     Hjernesprog eller hjertesprog 
II    Ikonernes verden 
III   Det fragmenterede verdensbillede 
IV   Billedvæggen - en malet trosbekendelse 
V    Ikonerne - nøgle til det fællesmenneskelige

1. Den ortodokse kirke

1.1 Historie og Organisation 
       Samlingen af den nytestamentlige kanon
       De syv koncilers kirke
      Læreudviklingen i Øst og Vest efter de syv økumeniske konciler

1.2 Den hellige tradition 

2. Kirkerum og kirkeår

2.1  Kirkerummet 
2.2  Ikonostasen og Liturgi
2.3  Det liturgiske år
2.4  De faste fester
2.5  De bevægelige fester

3. Ikonteologi

3.1  Billedforbuddet
3.2  Symbol eller ikon
3.3  Ikonoklasmen
3.4  Afgudsdyrkelse
3.5  Mennesket som ikon
3.6  Kristus og ham alene

4. Ikoner

4.1  Ikonmaleren
4.2  Ikonvelsignelse
4.3  Farver i ikonografien/farvesymbolik
4.4  Nymalede ikoner

5. Gennemgang af enkelte ikoner

Den hellige treenighed (Rublev)
Forklarelsen på bjerget
Mandylion (i vest: Veronicas svededug)
Maria med barnet
Paulus på vejen til Damaskus
Maria bebudelse
Maria hensoven

Kristi fødsel
Kristus - Verdens Herre - Pantokrator

Indtoget i Jerusalem
Getsemane
Opstandelsen

Jesu dåb
Den gode hyrde
Skytsenglen
Sct. Georg
Joachim og Anna

Appendix

Den hellige Apostolsk-katolske Kirke af Østen
Den vestsyriske kirke
Den hellige liturgi
Vesper og Matin

Site Meter