Scriptoriet

Et forlag, der har udviklet sig fra hjemmesiden Scriptoriet

(Morten Møbjergs hjemmeside)

Liste over udgivelser:

Arv og Gæld   -   Erindringer og Essays  

2004       

Omtale
Interview

Ikoner   -   Vinduer til en hel virkelighed  

2003  

Omtale
Anmeldelse

Sakramental kunst (Sven-Bertil Svensson)

Udsolgt

Omtale

Morten Møbjergs efterladte manuskript 
om ikoner: Forsmag af Himlen på jord
(ikke udgivet)
2006 Klik her 

 

 

 

 

Link til Essenbæk Kloster-foredraget

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikoner

Vinduer

til en hel virkelighed

Morten Møbjerg

Scriptoriet 2003

At bede med ikoner.

Hvert andagtsstykke består af en ikon og dennes navn. Dertil et citat fra den ortodokse liturgi eller Bibelen, der ganske kort udtrykker ikonens "mening og indhold". Denne mening prøver jeg så med nogle få ord at formulere lidt mere vedkommende for mennesker, der ikke er vokset op med ikonerne som vejledere. Endelig har jeg i Den danske Salmebog fundet et enkelt vers, der udtrykker den samme mening, det samme indhold.

Bogen er på 78 sider (spiralryg) og indeholder 28 farvereproduktioner af ikoner med tilhørende tekster. Dertil kommer et afsluttende kapitel, der giver faktuelle oplysninger om ikonerne og prøver at besvare de spørgsmål, der måtte melde sig under brugen af bogen.

Prisen for bogen er kr.175,- (porto incl.).

Bestilling kan ske pr. brev, telefon eller e-mail:

Morten Møbjerg
Fuglebakken 1, Assentoft
8900 Randers.

Telefon: 8649 4715.
E-mail: moebjerg@post1.tele.dk
Hjemmeside: http://home1.inet.tele.dk/moebjerg

ISBN: 87-989500-0-2

 

Morten Møbjerg

Arv og Gæld

Erindringer og Essays

 

Scriptoriet

2004

Fra Indre Mission i Vestjylland -
til de Thomaskristne i Sydindien.

Morten Møbjerg beretter om baggrunden for sit livslange engagement i gudstjeneste og mission og i arbejdet for fællesskabet mellem kirkerne.

Arven fra hjem og skole - fra kirke og missionshus skabte kærlighed til kirken, både i det nære vestjydske sogn og i fjerne egne som Sydindien og Mesopotamien.

"Arv og Gæld" inspirerer læseren til besindelse på vor kirkelige arv og til engagement i kirkens verdensvide fællesskab i gudstjeneste, diakoni og mission. .

.Uddrag af biskop Henrik Christiansens forord.

ISBN: 87-989500-1-0

Vækkelsernes Janus-ansigt.

Min bedstefars og hans brors så vidt forskellige skæbner.

30 år som præst i Kousted/Råsted - to oprindelige landsogne - til stadighed truet af sammenlægning. Bogen fortæller sognenes historie i de sidste 70 år - med sejre og nederlag.

Inspirationen fra den russisk/ortodokse kirke, der hjalp mig til sammenhæng og mening i mit præsteliv.

Endelig mødet med de ældgamle syriske kirker og de Thomaskristne i Indien. For første gang en skitse til de Thomaskristnes historie på dansk.

Også de mere essay-prægede afsnit er bygget op omkring personlige oplevelser.


Bestil bogen

på tlf. 8649 4715

e-mail:

Scriptoriet

Fuglebakken 1, Assentoft, 8900 Randers.

Kr. 150,- (portofrit tilsendt)

 

Indhold

Forord: Biskop Henrik Christiansen

1. Barndom og opvækst

1.1 Brevet til Kresten                                     
1.2 Tvillingerne                                               
1.3 "Vore Venner"                                         
1.4 Stærk religiøs påvirkning                     
1.5 "Hør, hvor det stormer .."                      
1.6 "Det ny Jerusalem"                                 
1.7 Dispositionen

2. Randers Sct. Peder, Kousted og Råsted

2.1 I mesterlære
2.2 Jords og Himmels hjertebånd
2.3 "En pidsk til Dårernes Ryg"
2.4 Manglende balance

3. Rusland og Den ortodokse Kirke

3.1 Zaren
3.2 Lenin
3.3 Russisk Dagbog 1990
3.4 Påske i Moskva og Råsted
3.5 Kun hvor der er grave

5. De Thomaskristne

4.1 Et glemt familiemedlem
4.2 "Det blev i bjergene"
4.3 Landet, hvor peberet gror
4.4 "Vor Frue " i Kottayam
4.5 Indiens Amos

Mit liv i årstal
Tidligere udgivelser

Kirkekunst.

Hvilke krav kan Kirken stille til Sakral kunst? - udsolgt